Việc làm

Website tìm việc làm nhanh nhất, nơi chia sẻ kinh nghiệm tìm việc

tinhay9x.com - Một vài trở ngại sẽ gặp trong lúc tìm kiếm công việc CNTT cho người lao động

tinhay9x.com - Một vài trở ngại sẽ gặp trong lúc tìm kiếm công việc CNTT cho người lao động

Và dân CNTT phải đương đầu những thách thức gì trong quá trình lựa chọn công việc tại thị trường kinh tế bây giờ? MỌi người cùng tìm hiểu nhá.

tinhay9x.com - Khó khăn của những công việc part-time dành cho sinh viên đại học

tinhay9x.com - Khó khăn của những công việc part-time dành cho sinh viên đại học

Việc làm thêm là 1 việc làm rất phổ biến đối với HSSV ngày nay. Có tính chất thời giờ không dài và theo ca vì thế thu hút được lượng lớn HSSV. Tuy nhiên lựa chọn việc part-time có dễ dàng?

tinhay9x.com - Kinh nghiệm phải có khi lựa chọn việc làm cho sinh viên

tinhay9x.com - Kinh nghiệm phải có khi lựa chọn việc làm cho sinh viên

Ngày nay, tình trạng sinh viên ra trường nhưng không tìm được việc làm vô cùng nhiều. Các bạn sinh viên mới rời giảng đường đại học sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi kiếm công việc trong thị trường việc làm ngày nay.